Роз'яснення

КП “Жовкватеплоенерго” інформує вас, що наказом Мінрегіону від 28.12.2021 р. №358, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.2022 р. за №93/37429, вносяться зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.11.2018 р. №315, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2018 р. За №1502/32954, шляхом викладення її у новій редакції (далі -  Методика).

Згідно вимог зазначеної методики, загальний обсяг споживання теплової енергії споживачами у будинку визначається за показаннями будинкового вузла комерційного обліку теплової енергії (будинкового лічильника). У разі, якщо два та більше будинки мають спільний для них вузол комерційного обліку теплової енергії, розподіл здійснюється як для одного будинку згідно вимог  Методики.

Показники будинкових вузлів комерційного обліку щомісячно подаються виконавцю. У разі, якщо зняття показників будинкового вузла комерційного обліку здійснюється не в останній день розрахункового періоду (місяця), загальний обсяг спожитої теплової енергії у будинку розраховується на останню дату місяця з урахуванням середньодобового споживання. Такий скоригований показник вузла комерційного обліку на останню дату місяця, приймається як початковий  у наступному розрахунковому періоді.

При виході з ладу або втраті вузла комерційного обліку, до відновлення його роботи або заміни, визначення загального обсягу споживання теплової енергії здійснюється розрахунково на основі фактичного споживання теплової енергії в аналогічному періоді попереднього опалювального сезону, враховуючи відхилення температури зовнішнього повітря у розрахунковому періоді та аналогічному періоді попереднього опалювального сезону. За умови відсутності даних про фактичне споживання теплової енергії за попередній опалювальний сезон або фактичних даних споживання за період не менше 30 діб поточного опалювального сезону, обсяг споживання теплової енергії визначається за нормативним тепловим навантаженням будинку і щомісячно коригується виконавцем за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря по даних гідрометцентру.

Отриманий загальний обсяг теплової енергії, спожитої для надання послуги з постачання теплової енергії в будинку розподіляється на:

  • обсяг теплової енергії витраченої на загальнобудинкові потреби – витрати теплової енергії на опалення місць загального користування (МЗК) та допоміжних приміщень, а також витрати на забезпечення функціонування внутрішньо-будинкових систем опалення, в результаті виділення тепла від розподільчих трубопроводів яких,  підтримуються сприятливі умови для нормальної роботи решти інженерних комунікацій будівлі, зокрема, мереж водопостачання та водовідведення. Також слід зазначити, якщо проектом будинку було передбачено встановлення приладів опалення у МЗК та допоміжних приміщеннях, але вони були демонтовані, то для забезпечення нормативної температури у цих приміщеннях такі прилади опалення повинні бути відновлені виконавцем послуг з управління багатоквартирним будинком;
  • обсяг теплової енергії, що надходять від ділянок транзитних трубопроводів, які прокладені в приміщеннях з індивідуальним опаленням або інших приміщеннях з транзитними мережами опалення; 
  • обсяг теплової енергії витраченої безпосередньо на опалення приміщень будинку, що приєднані до системи центрального опалення і розподіляється пропорційно площі цих приміщень.

Якщо у будинку відсутні приміщення з індивідуальним опаленням, приміщення з транзитними мережами опалення, та немає приміщень оснащених індивідуальними вузлами розподільного обліку теплової енергії (квартирними лічильниками тепла), то обсяг спожитої у будинку теплової енергії на загальнобудинкові потреби опалення окремо не визначається, а входить до загального обсягу спожитої у будівлі теплової енергії на опалення. Відповідно, для даних будинків, обсяг спожитої теплової енергії на опалення приміщень визначається разом із обсягом спожитої теплової енергії на загальнобудинкові потреби та розподіляється між усіма споживачами будинку пропорційно до опалювальних площ їх приміщень.

Якщо у будинку наявні приміщення, що оснащені  індивідуальними вузлами розподільного обліку теплової енергії (квартирними лічильниками тепла), або приміщення, що оснащені індивідуальними системами опалення, інші приміщення з транзитними мережами опалення, у кожному розрахунковому періоді опалювального сезону визначається обсяг теплової енергії витраченої споживачами будинку на загальнобудинкові потреби, який визначається залежно від поверховості будинку та складає відповідну частку загального обсягу спожитої теплової енергії на опалення будинку (для 1-5 поверхових будинків – 25 %; для 6-10 поверхових будинків – 20 %; для будинків вище 10 поверхів – 15 %). Обсяг теплової енергії витраченої на загальнобудинкові потреби коригується на коефіцієнт, що враховує площу приміщень з індивідуальним опаленням і розподіляється між усіма споживачами у будинку (включаючи приміщення з індивідуальним опаленням та окремі приміщення з транзитними мережами опалення, а також приміщення, які обладнані окремим входом) пропорційно до опалювальних площ цих приміщень.

Отже споживач, приміщення якого опалюється за допомогою системи центрального опалення, сплачує за послугу з постачання теплової енергії на опалення свого приміщення, а також частку загальнобудинкових потреб на опалення пропорційно до опалювальної площі цього приміщення.

Споживач, приміщення якого обладнане індивідуальною системою опалення, оплачує   частку загальнобудинкових потреб на опалення пропорційно до опалювальної площі свого приміщення. Крім цього, споживачу нараховується плата за теплову енергію, що надходить від ділянок транзитних трубопроводів, прокладених у його приміщенні, у разі наявності таких трубопроводів.

Обсяг спожитої теплової енергії на опалення приміщення з індивідуальним опаленням або окремого приміщення, через яке прокладені транзитні трубопроводи внутрішньо-будинкової системи опалення розраховується на підставі даних про довжини всіх транзитних трубопроводів, що прокладені у приміщенні з індивідуальним опаленням або окремому приміщенні з транзитними мережами опалення. Для розрахунку приймаються питомі теплові втрати ізольованих трубопроводів, які прокладаються в шахтах, каналах, штрабах, що дорівнюють 7 Вт/м; питомі теплові втрати трубопроводів, ізоляція на ділянках яких відсутня або порушена, збільшуються на 100% (14 Вт/м); також можуть застосовуватись питомі теплові втрати відповідно до проекту відокремлення (відключення) приміщення (за його наявності) або за результатами розрахунку організації, яка має на це відповідний дозвіл.

Для споживачів, приміщення яких оснащені приладами розподільного обліку теплової енергії (квартирними лічильниками), розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 кв.м площі приміщення не може бути менше мінімальної частки питомого споживання теплової енергії. Мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії на опалення визначається для опалюваних приміщень, оснащених приладами розподільного обліку теплової енергії. Цією часткою перевіряється дотримання теплового режиму в цих приміщеннях протягом опалювального періоду, в яких не допускається зниження температури повітря більше ніж на 4°C від нормативної температури внутрішнього повітря. Якщо опалюване приміщення спожило менший обсяг теплової енергії, визначений за показаннями приладів розподільного обліку теплової енергії, ніж визначений за мінімальною часткою середнього питомого споживання, такому приміщенню дораховується обсяг спожитої теплової енергії. Донарахування обсягів теплової енергії до величини мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будинку здійснюється з метою унеможливлення опалення приміщення споживача за рахунок суміжних опалюваних приміщень, запобігання утворення грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації будинку.

Отже споживач, приміщення якого обладнане індивідуальним вузлом розподільного обліку (квартирним лічильником) сплачує за послугу з постачання теплової енергії згідно показів відповідного лічильника, включаючи можливе донарахування до мінімальної частки середнього споживання теплової енергії в будинку, а також частку загальнобудинкових потреб на опалення розподілену пропорційно до площі приміщення.

У будинку, де приміщення (квартири) частково оснащені індивідуальними вузлами розподільного обліку теплової енергії (квартирними лічильниками), для споживачів приміщення яких не оснащені такими вузлами обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії на опалення 1 кв.м опалювальної площі приміщення не може становити більше максимальної частки питомого споживання теплової енергії. Максимальна частка питомого споживання теплової енергії на опалення 1 кв.м приміщення, не оснащеного вузлом розподільного обліку, визначається згідно максимального теплового навантаження будівлі пропорційно до опалювальної площі приміщення. Всі обсяги перевищення понад максимально можливий обсяг споживання, якщо такі виникають, дорозподіляються на загальнобудинкові потреби опалення.

У разі оформлення в установленому порядку претензій щодо відхилення кількісних та/або якісних характеристик наданих послуг з постачання теплової енергії в окремих приміщеннях будинку проводиться перерахунок обсягів наданих послуг для приміщень, де були оформлені такі претензії. Загальний обсяг перерахунків по претензіях розподіляється на приміщення будинку не оснащені індивідуальними вузлами розподільного обліку, по яких протягом розрахункового періоду були відсутні претензії про відхилення параметрів послуг.

Пунктом 11 ч.1 ст.1 Закону України №2189-VIII від 09.11.2017 р. «Про житлово-комунальні послуги» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.12.2020 р. №1060) встановлено одне з нововведень - це плата за абонентське обслуговування, яка нараховується при наданні комунальної послуги (послуги з постачання теплової енергії) за типовим індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку.

Відповідно до ч.5 ст.13 Закону України №2189-VIII від 09.11.2017 р. «Про житлово-комунальні послуги» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.12.2020 р. №1060) плата виконавцю комунальної послуги за типовим індивідуальним договором про надання послуги з постачання теплової енергії який є публічним договором приєднання, складається з:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;
  • плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України.

Плата за абонентське обслуговування включає:

  • витрати, пов’язані з укладенням договору про надання послуги з постачання теплово енергії
  • витрати підприємства по здійсненню розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами
  • витрати пов’язані з нарахуванням та стягненням плати за спожиті послуги з постачання теплово енергії
  • витрати пов’язані з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку теплової енергії
  • витрати за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням абонентів за індивідуальними договорами

Плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою і регулюється державою (Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №928 від 01.09.2021 р.) тільки її граничний рівень. Розраховується плата з розрахунку на одного абонента у місяць та встановлюється внутрішнім наказом по підприємству.

Отже, плата за абонентське обслуговування, яка розрахована за плановими витратами згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №928 від 01.09.2021 р. "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 808" та встановлена наказом по підприємству, є складовою частиною ціни типового індивідуального договору про надання послуги з постачання теплової енергії, що є публічним договором приєднання та відповідно істотною умовою такого договору.

Відповідно до наказу №39 від 01.12.2021 р. встановлений розмір плати за абонентське обслуговування на рівні 35,19 грн.(з ПДВ) у місяць на одного абонента з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії.

Підприємство може переглядати  розмір  плати за абонентське обслуговування у разі зміни  планових витрат, але при цьому дана плата не може перевищувати  граничного розміру, визначеного відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про  надання  комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг»  (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №928 від 01.09.2021 р.)

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування згідно вищевказаної постанови у розрахунку на одного абонента за місяць з грудня 2021 р.  становить 35,19 грн.

Плата за абонентське обслуговування з послуги з постачання теплової енергії не нараховується споживачам приватного сектору в індивідуальних будинках та споживачам багатоквартирних будинків, які визначилися з моделлю договору і обрали договірні відносини: з власником (користувачем) будівлі, колективним договором та з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії.

Вищезазначена інформація базується на наступних нормативних актах: